Opći uvjeti oglašavanja apartmana i ostale turističke ponude

Točnost i istinitost podataka pojedinog oglasa.Oglašivač (Predavaoc oglasa) je i sam vlasnik/ca oglašenog smještajnog objekta, koji kao takav posjeduje svu potrebnu dokumentaciju za iznajmljivanje, odnosno je i sam ovlašteni predstavnik iznajmljivača.
Oglašivač preuzima potpunu odgovornost za tekstualne i slikovne informacije koje postavlja na ovoj Stranici, te jamči njihovu točnost, potpunost i istinitost, kao i kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga.
Jednako tako, oglasivač prihvaća obvezu izmjenjivanja prezentiranih tekstualnih i slikovnih informacija putem administraciskog sučelja ukoliko se detalji oglasene ponude promijene.
Oglašivač se obvezuje da prihvaća račune u elektroničkom obliku, sukladno čl.80. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i čl.161. izdane od welcome-to-croatia.com.Zaštita privatnostiVlasnik Stranice se obvezuje poštivati Vašu anonimnost i privatnost na ovoj web stranici. Vlasnik Stranice može prikupljati Vaše osobne podatke, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa, samo ako iste dobrovoljno dostavite Vlasniku Stranice.
Vlasnik Stranice obvezuje se da će učiniti sve kako bi zaštitio privatnost osobnih podataka oglašivača u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, te da će oni biti korišteni samo u svrhu spajanja Oglašivača i Korisnika.
Vlasnik Stranice će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja Vaših pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Vlasnik Stranice na Vaše zadovoljstvo. Vlasnik Stranice se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez Vašeg izričitog pristanka. Osobne podatke koje nam proslijedite korištenjem ovih Stranica, odnosno interaktivnim formama za prikupljanje podataka koje se nalaze na ovim Stranicama (privatni upit, logiranje i sl.), koristit ćemo isključivo u skladu s odredbama dokumenta o Zaštiti privatnosti na ovim Stranicama i sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03 i 118/06). Ostalu komunikaciju ili materijale koje nam pošaljete, kao što su pohvale, komentari, prijedlozi i sl. nećemo tretirati kao povjerljive i kao one s kojima se ne može slobodno raspolagati.

Administratorska funkcija

Administrator ovog internet portala izvršava potrebne ispravke, izmjene ili uklanja objavljene podatke, ukoliko se za to ukaže potreba a to se može dogoditi u slijedećim slučajevima: kada su podaci objekta li oglašivača nepotpuno uneseni, kada je objekt koji se već nalazi u katalozima unesen više puta, kada je oglas predan u krivu rubriku, kada je opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna, kada tekst ili slike oglasa i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva, kada oglas slikom ili tekstom može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog, kada oglas tekstom ili slikom sadrži diskriminirajuće, protivno javnom moralu i/ili protivno hrvatskom zakonu nedopuštene i zabranjene materijale, kada oglas sadrži više proizvoda ili usluga a za koje nije plaćena naknada, kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv apartmanija.hr internet stranici, kada oglas nastoji promovirati konkurentsko poduzeće direktno ili indirektno, a bez prethodnog dogovora sa nositeljem i vlasnikom internet stranice apartmanija.hr, kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja nelegalnih usluga i/ili smještaja, kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu drugih sadržaja internet stranice welcome-to-croatia.com.

Pravo isključenja

Vlasnik internet stranice apartmanija.hr zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica i bez naknade već plaćenog oglasa isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši ove Opće uvjete korištenje i Pravila korištenja, na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika, naročito se odnosi na korisnika koji zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi portal welcome-to-croatia.com a osobito u smislu: kopiranja sadržaja objavljenog na welcome-to-croatia.com i objavi u/na nekom drugom mediju oglašavanja, lobiranja oglašivača welcome-to-croatia.com za oglašavanje na sličnim stranicama ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge. U tom slučaju Vlasnik portala welcome-to-croatia.com uz isključenje takvog korisnika, može zahtjevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Linkovi na stranice trećih osoba.

Ove Stranice mogu sadržavati linkove na stranice drugih tvrtki ili osoba. Ti linkovi su samo za Vašu informaciju a Vlasnik ne snosi odgovornost za točnost informacija ili sadržaj tih stranica. Vlasnik ne podržava i ne daje nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, uslugama ili proizvodima koji se ondje nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovom uporabom. Ako odlučite ostvariti pristup na bilo koju od Internet stranica trećih strana koje su povezane s ovim stranicama, to činite u potpunosti na vlastitu odgovornost.

Promjena ovih uvjeta i drugih uvjeta poslovanja

Vlasnik zadržava pravo promjena navedenih uvjeta korištenja Stranica i drugih uvjeta poslovanja bez prethodne najave.